Navigointi 2

Suomen Navigoinninopettajien (SNOP) NAVIGOINTI 2 (Vuorovesialueet) on vuorovesiasioita ja ulkomaan veneilyä käsittelevä jatkokurssi Navigointi 1 -kurssille. Kurssilla käsitellään erityisesti Itämerta ulommas suuntaavaan veneilijän kannalta keskeisiä tietoja ja taitoja, kuten

* Elektroninen navigointi ja apuvälineet
* Vuorovesi
* Ulkomaan veneilyssä tarvittavat luvat ja paperit
* Saapuminen vieraaseen maahan
* Matkasuunnitelma
* Kartat ja muut julkaisut
* Merenkulun turvalaitteet
* Reittisuunnittelu
* Turvallisuus
* Sää

Kurssi päättyy tenttiin, jonka hyväksytysti suorittaneille myönnetään Navigointi 2 -tutkintotodistus.

Kansainvälistä huviveneen kuljettajakirjaa haettaessa hyväksytysti suoritettu NAVIGOINTI 2 -tutkinto käy suoraan osoituksena riittävästä navigointiosaamisesta.

Esitietovaatimuksena NAVIGOINTI 2 -tutkinnon suorittamiselle on hyväksytysti suoritetty NAVIGOINTI 1 tai vastaavan tason navigointitutkinto.

Rad Sails järjestää NAVIGOINTI 2 -kurssin ja/tai tenttimahdollisuuden itseopiskelijoille kysynnän mukaan talven 2019-2020 aikana. Päivitämme tarkemmat tiedot tälle sivulle myöhemmin.

Radin verkkokaupasta voit ostaa NAVIGOINTI 2 –kurssikirjan sekä harjoituskartan. Kurssikirja ja kartta toimitetaan postitse.

Lisätietoa Suomen Navigoinninopettajien kursseista ym. löydät täältä.