Navigointi 2

Suomen Navigoinninopettajien (SNOP) NAVIGOINTI 2 (Vuorovesialueet) on vuorovesiasioita ja ulkomaan veneilyä käsittelevä jatkokurssi Navigointi 1 -kurssille. Kurssilla käsitellään erityisesti Itämerta ulommas suuntaavaan veneilijän kannalta keskeisiä tietoja ja taitoja, kuten

* Elektroninen navigointi ja apuvälineet
* Vuorovesi
* Ulkomaan veneilyssä tarvittavat luvat ja paperit
* Saapuminen vieraaseen maahan
* Matkasuunnitelma
* Kartat ja muut julkaisut
* Merenkulun turvalaitteet
* Reittisuunnittelu
* Turvallisuus
* Sää

Kansainvälistä huviveneen kuljettajakirjaa haettaessa hyväksytysti suoritettu NAVIGOINTI 2 -tutkinto käy suoraan osoituksena riittävästä navigointiosaamisesta.

Esitietovaatimuksena NAVIGOINTI 2 -tutkinnon suorittamiselle on hyväksytysti suoritetty NAVIGOINTI 1 tai vastaavan tason navigointitutkinto.

Rad Sails järjestää keväällä 2019 NAVIGOINTI 2 -tentin itseopiskelijoille. Tarkoituksena on, että asioita opiskellaan kurssikirjan ja -kartan avulla itsenäisesti, minkä jälkeen on mahdollisuus suorittaa tentti ja saada hyväksytty tutkintosuoritus.

Tentti ke 20.3.2019 klo 18-21

Tentti järjestetään Pursiseura Sindbadin kerhotiloissa Lauttasaaressa, Helsingissä, osoitteessa Vattuniemenranta 5.

Tentin hyväksytysti suorittaneille myönnetään Navigointi 2 -tutkintotodistus.

Radin verkkokaupasta voit ilmoittautua tenttiin ja ostaa samalla kurssikirjan sekä harjoituskartan. Kurssikirja ja kartta toimitetaan postitse helmikuussa.

Lisätietoa Suomen Navigoinninopettajien kursseista ym. löydät täältä.