Tutkinnot – Saaristopäällikkötutkinto, Rannikkopäällikkötutkinto ja Avomeripäällikkötutkinto

Purjehdustutkinto on näyttökoe jossa esität osaamisesi käytännön veneilystä tutkintotakastajalle. Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa Purjehduksenopettajat ry:n auktorisoimia tutkintoja: Saaristopäällikkötutkinto, Rannikkopäällikkötutkinto ja Avomeripäällikkötutkinto. Jos tavoitteenasi on Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja tai Vuokraveneen kuljettajankirja, niin näillä tutkinnoilla voit todistaa käytännön veneilytaitosi Traficomille Tutkinnot ovat Purjehduksenopettajat ry:n (Pory) laatujärjestelmän mukaisia ja siten Traficomin auditoimia. Saat todistuksen hyväksytystä tutkinnosta Poryltä.

Saaristopäällikkötutkinto, Rannikkopäällikkötutkinto, Avomeripäällikkötutkinto

Seuraavat tutkinnot Toukokuussa 2021

Saaristopäällikkötutkinto

Saaristopäällikkötutkinto on ensimmäinen tutkintotaso. Hyväksytty suoritus tarkoittaa että kokelas on osoittanut osaavansa hallita purjevenettä suotuisissa olosuhteissa päiväsaikaan. Tähän kuuluu:

 • veneen turvavarusteiden käyttö
 • perusrantautumismanööverit moottorilla
 • purjeveneen ohjailu ja purjeiden käsittely perussäätöineen
 • toiminta Mies yli laidan -tilanteessa
 • navigointi valoisan aikaan
 • merimiestaidon ja veneliikenteen säädösten perusasiat
 • sääennusteen hankkiminen ja sään kehittymisen arviointi.

Tutkintoon osallistumisen edellytykset:

 • 15 vuoden ikä
 • Navigointi 1 tai Saaristolaivuritasoinen teoriaosaaminen.

Suositeltu merikokemus ennen kurssia vähintään 300 merimailia.

Rannikkopäällikkötutkinto

Rannikkopäällikkötutkinto on toinen tutkintotaso. Tukinnon suorittanut on osoittanut riittävää taitoa purjehdusretkien kipparoimiseksi  matkapurjevenellä rannikkoalueille suuntautuvilla merimatkoilla päivällä ja yöllä. Tähän kuuluu:

 • veneen turvavarusteiden käyttö
 • perusrantautumismanööverit moottorilla ja purjein
 • purjeveneen ohjailu ja purjeiden käsittely perussäätöineen
 • toiminta Mies yli laidan -tilanteessa
 • navigointi myös pimeällä
 • merimiestaidon ja veneliikenteen säädösten perusasiat
 • reitinsuunnittelun ja paikanmäärityksen käytännön sovellukset saaristossa ja rannikolla
 • kyky tehdä merimatkan suunnitteluun liittyviä päätöksiä perustuen sääennusteisiin
 • vuorovesinavigoinnin perusteet

Tutkintoon osallistumisen edellytykset:

 • ensiaputaidot (EA 1 tai vastaava, enint. 3 vuotta vanha)
 • 18 vuoden ikä
 • Navigointi 2 tai Rannikkolaivuritasoinen teoriaosaaminen
 • SRC-lupa (meri-VHF:n käyttöön oikeuttava todistus).

Suositeltu merikokemus ennen tutkitoa vähintään 600 merimailia ja yöpurjehdusta vähintään 2 kertaa.

Avomeripäällikkötutkinto

Avomeripäällikkö on kolmas tutkintotaso. Avomeripäällikkötutkinnon suorittanut on osoittanut riittävää taitoa kipparoidakseen matkapurjevenettä rannikolle ja avomerelle suuntautuvilla merimatkoilla päivällä ja yöllä haastavissakin sääolosuhteissa. Tähän kuuluu:

 • veneen turvavarusteiden käyttö
 • veneen käsittely kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa sekä moottorilla että purjein, päivällä ja yöllä
 • toiminta mies yli laidan -tilanteessa
 • navigointi myös pimeällä
 • merimiestaidon ja veneliikenteen säädösten perusasiat
 • kyky tehdä merimatkan suunnitteluun liittyviä päätöksiä perustuen sääennusteisiin
 • vuorovesinavigoinnin perusteet
 • avomerinavigoinnin perusteet

Tutkintoon osallistumisen edellytykset:

ensiaputaidot (EA 1 tai vastaava, enint. 3 vuotta vanha)

 • 18 vuoden ikä
 • Navigointi 2 tai Rannikkolaivuritasoinen teoriaosaaminen
 • SRC-lupa (meri-VHF:n käyttöön oikeuttava todistus).

Suositeltu merikokemus ennen tutkintoa vähintää 1500 merimailia, yli 60 merimailin päivämatkoja ja yöpurjehdusta vähintään 5 kertaa.

Tutkinnon suorittaminen

 • Ylempien tutkintotasojen suorittaminen ei edellytä aikaisempien tutkintotasojen suorittamista, vaan voit suorittaa omalle osaamisellesi soveltuvan tutkintotason. Tutkinnon tasoa ei voi kuitenkaan muuttaa kesken tutkinnon suorittamisen. Esimerkiksi heikosti mennyttä Rannikkopäällikkötutkitoa ei voi vaihtaa kesken tutkinnon Saaristopäällikkötutkinnoksi, vaikka tutkittavan osaamistaso riittäisi Saaristopäällikkötutkintoon, mutta ei Rannikkopäällikkötutkintoon.

Saaristopäällikkötutkinto on mahdollista suorittaa läpi purjehduskauden. Rannikkopäällikkö- ja Avomeripäällikkötutkito ovat mahdollisia suorittaa syksyllä tai aikaisin keväällä, koska niissä vaaditaan navigointia pimeässa. Tutkintotilaisuuden pituus vaihtelee 3h ja 6h välilä, riippuen suoritettavasta tutkinnosta ja tutkittavien määrästä.

Tutkintojen hinnat ovat seuraavat:

 • Saaristopäällikkötutkinto 55€
 • Rannikkopäällikkötutkinto 65€
 • Avomeripäällikkötutkinto 150€

Lisäkuluja tulee venevuokrasta (110€) joka jaetaan kaikkien tutkintoon osallistuvien kesken.

Jos haluat suorittaa tutkinnon niin ota yhteyttä info@radsails.fi