Navigointi 1

Suomen Navigoinninopettajien (SNOP) NAVIGOINTI 1 (Sisävedet ja Itämeri) on perustason teoriakurssi navigointiin. Kurssilla käsitellään veneilijän kannalta keskeisiä tietoja ja taitoja, kuten

* Venettä koskevia määräyksiä
* Kuljettajaa koskevia määräyksiä
* Turvallisuutta vesillä
* Karttanavigointi: paperikartat ja elektroninen navigointi
* Kompassioppi
* Meriteiden sääntöjä (mm. väistämissäännöt ja alusten kulkuvalot)
* Viitoitus ja muut merenkulun turvalaitteet

 

Rad Sails järjestää keväällä 2019 NAVIGOINTI 1 -tentin itseopiskelijoille. Tarkoituksena on, että asioita opiskellaan kurssikirjan ja -kartan avulla itsenäisesti, minkä jälkeen on mahdollisuus suorittaa tentti ja saada hyväksytty tutkintosuoritus.

Tentti ke 20.3.2019 klo 18-21
 

Tentti järjestetään Pursiseura Sindbadin kerhotiloissa Lauttasaaressa, Helsingissä, osoitteessa Vattuniemenranta 5.

Tentin hyväksytysti suorittaneille myönnetään Navigointi 1 -tutkintotodistus.

Radin verkkokaupasta voit ilmoittautua tenttiin ja ostaa samalla kurssikirjan sekä harjoituskartan. Kurssikirja ja kartta toimitetaan postitse helmikuussa.

Jos navigoinnin ja merenkulun perusasiat ovat jo hallussa, tsekkaa Navigointi 2 -jatkokurssi!

Lisätietoa Suomen Navigoinninopettajien kursseista ym. löydät täältä.